Klub Seniora Jutrzenka

Przewodnicząca: Stanisława Stankiewicz

Celem Klubu jest: Działanie na rzecz osób starszych, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Popularyzacja wiedzy w dziedzinie kultury, utrzymanie więzi koleżeńskich. Rozbudzanie zainteresowań o tematyce kulturalnej. Organizacja pomocy członkom klubu. Realizujemy swoje cele poprzez cotygodniowe spotkania , recytacje, gawędziarstwo, kabarety. Współpracujemy z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach. Organizujemy wycieczki, wieczorki taneczne, obchodzimy święta okolicznościowe, opłatek, jajko wielkanocne, imieniny członków. Bierzemy udział w występach z okazji przeglądów artystycznych.